Projekty > Przykładowe projekty

WRÓĆ
1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   ...   »

PRZYKŁADOWE PROJEKTY

Finanse

Klient: Duży agent transferowy

Testy penetracyjne

Testy penetracyjne aplikacji transakcyjnych obejmujące:

 • testy podatności infrastruktury,
 • testy podatności aplikacji,
 • testy penetracyjne (próby włamania) na poziomie infrastruktury,
 • testy penetracyjne (próby włamania) na poziomie aplikacji.

Klient: Duży bank

Testy penetracyjne serwisów internetowych i transakcyjnych

Testy penetracyjne aplikacji transakcyjnych, obejmujące:

 • Testy podatności infrastruktury,
 • Testy podatności aplikacji,
 • Testy penetracyjne (próby włamania) na poziomie infrastruktury,
 • Testy penetracyjne (próby włamania) na poziomie aplikacji.

 

Klient: Duży bank

Audyt produktów IT

Audyt produktów IT przetwarzających dane osobowe obejmujący:

 • 18 produktów IT,
 •  Analizę zgodności z ustawą z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych,
 • Analizę ryzyka zagrożeń oraz nadanie klasy bezpieczeństwa,
 • Przetwarzanie danych wrażliwych,
 • Kontrolę dostępu do produktów IT,
 • Metody uwierzytelniania w produktach IT,
 • Zarządzanie kontami uprzywilejowanymi,
 • Mechanizmy przechowywania haseł,
 • Realizację wymogów odnotowywania informacji o udostępnianiu danych odbiorcom,
 • Realizację wymogu odnotowywania informacji kiedy i przez kogo i jakie dane zostały wprowadzone do produktów IT,
 • Procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów służących do przetwarzania danych,
 • Zabezpieczenie elementów systemów przetwarzających dane osobowe,
 • Ochronę nośników zawierających dane osobowe,
 • Procedury użytkowania produktów IT,
 • Zasady monitorowania zabezpieczeń,
 • Zasady zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego.

Klient: Duży bank

Testy penetracyjne serwisu WWW

Testy penetracyjne serwisów www, obejmujące:

 • Testy podatności infrastruktury,
 • Testy podatności aplikacji,
 • Testy penetracyjne (próby włamania) na poziomie infrastruktury,
 • Testy penetracyjne (próby włamania) na poziomie aplikacji.
1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   ...   »
DO GÓRY
PWPWEmpikAtlantic Fund ServicesMercor
Zapytaj o cenę.
Uzupełnij i wyślij formularz