Projekty > Przykładowe projekty

WRÓĆ
«   ...   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   »

Klient: Największa firma z branży gazowej

Pomoc w wyborze firmy do wydruków masowych

Wsparcie w wyborze dostawcy usług masowego drukowania, kopertowania i nadawania do wysyłki faktur oraz materiałów informacyjnych:

 • Sporządzenie analiz technicznych,
 • Przygotowywanie wyjaśnień technicznych,
 • Doradztwo w zakresie informatycznym, zgodnie ze wskazaniami Klienta,
 • Udział w posiedzeniach komisji przetargowej.

Klient: Firma budowlana

Optymalizacja procesów i wybór systemu ERP

Wybór systemu ERP, obejmujący:

 • Analizę procesów biznesowych
 • Optymalizację i pomoc we wdrożeniu zmian procesów biznesowych, w tym zakupowych, HR, kontrolingu i księgowych,
 • Zdefiniowanie głównych wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych,
 • Analizę rynku systemów ERP w Polsce,
 • Opracowanie Zapytania Ofertowego,
 • Opracowanie modelu oceny ofert,
 • Analizę i ocenę ofert,
 • Rekomendację systemów.

Klient: Jedna z największych firm produkcyjnych w Polsce

Optymalizacja procesów i reorganizacja działu zarządzania projektami

Doradztwo przy optymalizacji procesów zarządzania projektami, obejmujące:

 • Analizę organizacji działu zajmującego się zarządzaniem projektami.
 • Opracowanie organizacji w zakresie zarządzania projektami, w tym określenie ról i zakresu ich odpowiedzialności.
 • Opracowanie map procesów dotyczących zarządzania projektami.
 • Optymalizację procesów zarządzania projektami.
 • Opracowanie procedur dotyczących zarządzania projektami.
 • Opracowanie metodyki zarządzania jakością.

Klient: Jedna z największych firm produkcyjnych w Polsce

Optymalizacja procesów i reorganizacja działu sprzedaży

Optymalizacja procesów w obszarze sprzedaży i realizacji, obejmująca:

 • Analizę i mapowanie aktualnych procesów,
 • Optymalizację procesów,
 • Opracowanie procedur,
 • Opracowanie struktury organizacyjnej działu sprzedaży,
 • Zdefiniowanie ról i odpowiedzialności i opracowanie zakresów obowiązków,
 • Zdefiniowanie celów i KPIs i opracowanie systemu motywacyjnego,
 • Opracowanie projektów raportów zarządczych.

Klient: Jedna z największych firm produkcyjnych w Polsce

Audyt IT

Audytu IT wg ITIL v 3 oraz opracowanie katalogu usług IT obejmujący:

 • Audyt procesów IT,
 • Analiza i identyfikacja usług IT,
 • Opracowanie katalogu usług IT,
 • Pomoc w negocjacji nowej umowy serwisowej.
«   ...   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   »
DO GÓRY
PWPWEmpikAtlantic Fund ServicesMercor
Zapytaj o cenę.
Uzupełnij i wyślij formularz