Projekty > Przykładowe projekty

WRÓĆ
«   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   ...   »

Klient: Duża firma produkcyjna

Analiza powdrożeniowa

Analiza powdrożeniowa, mająca na celu analizę sytuacji w zakresie wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego oraz wsparcia procesów przez system, obejmująca:

 • Analizę głównych procesów biznesowych,
 • Analizę systemów i aplikacji wspierających te procesy,
 • Zakres funkcjonalny systemów i aplikacji,
 • Architekturę aplikacji,
 • Zakres wsparcia procesów biznesowych przez systemy i aplikacje,
 • Identyfikację problemów w zakresie realizacji procesów biznesowych i ich wsparcia przez system i aplikacje,
 • Analizę głównych systemów informatycznych wykorzystywanych w Spółce.
 • Opracowanie sposobu usprawnienia procesów i eliminacji nieprawidłowości.

Klient: Firma produkcyjna

Reorganizacja sprzedaży

Optymalizacja procesów w obszarze sprzedaży i realizacji, obejmująca:

 • Analizę i mapowanie aktualnych procesów,
 • Optymalizację procesów,
 • Opracowanie procedur,
 • Opracowanie struktury organizacyjnej działu sprzedaży,
 • Zdefiniowanie ról i odpowiedzialności i opracowanie zakresów obowiązków,
 • Zdefiniowanie celów i KPIs i opracowanie systemu motywacyjnego,
 • Opracowanie projektów raportów zarządczych.

Klient: Duża firma produkcyjna

Nadzór nad naprawą MS SQL i procedury

Nadzór dotyczący naprawy systemu ERP, obejmujący:

 • Analizę przyczyn awarii,
 • Rekomendacje dotyczące usunięcia przyczyn awarii,
 • Nadzór nad usuwaniem awarii przez dostawcę systemu ERP,
 • Zarządzanie projektem.

 

Opracowanie procedur i instrukcji dotyczących zarządzania:

 • Bazą danych:
  • Zarządzania kopiami zapasowymi,
  • Zarządzania bezpieczeństwem,
  • Monitorowania zdarzeń,
 • Sprzętem i systemem operacyjnym:
  • Zarządzania aktualizacjami,
  • Monitorowaniem wydajności,
  • Monitorowaniem zdarzeń.

Klient: Duża firma z branży kosmetycznej

Opracowanie polityki bezpieczeństwa i szkolenie

Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji:

 • Analiza organizacji firmy, w tym organizacji IT i bezpieczeństwa,
 • Określenie wymagań dotyczących Polityki Bezpieczeństwa,
 • Opracowanie modelu Polityki Bezpieczeństwa,
 • Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa.

Klient: Największa firma petrochemiczna

Inwentaryzacja informacji

Organizacja i koordynacja procesu inwentaryzacji informacji z punktu widzenia integralności i dostępności w ramach wdrożenia wymagań normy ISO/IEC 17799, obejmująca:

 • Inwentaryzację grup informacji,
 • Opracowanie rejestru Krytycznych Zasobów Teleinformatycznych.
«   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   ...   »
DO GÓRY
PWPWEmpikAtlantic Fund ServicesMercor
Zapytaj o cenę.
Uzupełnij i wyślij formularz