Regulamin Newslettera

WRÓĆ

Regulamin Newslettera

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.), firma Optima Partners Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, zwana dalej Optima Partners przedstawia poniżej regulamin Newslettera: 

 

1. Usługa newslettera świadczona jest przez Optima Partners zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie. Przed zapisaniem się do Bazy, w celu korzystania z usług newslettera należy zapoznać się niniejszym Regulaminem.

2. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o publikacjach, nowych kwalifikacjach Optima Partners poprzez wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

3. Rejestracja w Bazie przez Użytkownika równoznaczna jest z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na otrzymywanie newslettera.

4. Do otrzymywania newslettera niezbędny jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz aktywna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

5. Optima Partners nie będzie udostępniała powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

6. Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.

7. Likwidacja adresu pocztowego Użytkownika z Bazy zostaje zrealizowana natychmiast po wykonaniu operacji anulującej newsletter i potwierdzane jest odpowiednim komunikatem.

8. Optima Partners zastrzega sobie prawo do:

    • wysyłania za pośrednictwem newslettera informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto pocztowe Użytkownika,
    • czasowego wyłączania usługi newslettera, gdy będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja lub naprawa systemu),
    • dokonywania zmian w regulaminie bez konieczności informowania wszystkich Użytkowników.
    • zaprzestania świadczenia usługi newsletter po wcześniejszym powiadomieniu jego Użytkowników, bez podania przyczyny.
    • likwidacji konta, którego Użytkownik działa niezgodnie z Regulaminem lub prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania naruszające niezakłócone korzystanie z newsletter przez innych Użytkowników.
DO GÓRY
PWPWEmpikAtlantic Fund ServicesMercor
Zapytaj o cenę.
Uzupełnij i wyślij formularz