Projekty > Przykładowe projekty

WRÓĆ
«   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   ...   »

Klient: Jedna z największych firm leasingowych

Analiza i opracowanie map procesów biznesowych

Analiza i pomoc w mapowaniu realizowanych procesów biznesowych w ramach przygotowania do wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego:

 • Opracowanie podejścia do mapowania procesów,
 • Warsztaty dla pracowników Spółki w zakresie mapowania,
 • Analiza opracowanych przez Spółkę map procesów biznesowych z punktu widzenia kompletności, prawidłowości i spójności mapowania procesów,
 • Opracowanie propozycji zmian mających na celu bardziej optymalne zmapowanie procesów oraz pomoc w mapowaniu procesów.

Klient: Jedna z największych firm leasingowych

Doradztwo przy wdrożeniu Back Office System

Doradztwo przy wdrożeniu systemu core leasingowego:

 • Bieżące doradztwo przy wdrożeniu systemu,
 • Analiza ryzyk i problemów. Rekomendacja praktycznych działań mających na celu minimalizację ryzyk,
 • Opracowanie propozycji integracji systemu core leasingowego z innymi systemami (istniejącymi i planowanymi do wdrożenia).

Klient: Jedna z największych firm leasingowych

PM BOS (new organization)

Zarządzanie wdrożeniem systemu do zarządzania cyklem życia umowy leasingowej:

 • Zarządzanie harmonogramem,
 • Zarządzanie ryzykiem,
 • Zarządzanie zespołem projektowym (35 osób),
 • Weryfikacja i odbiór koncepcji biznesowej,
 • Zarządzanie dostawcami,
 • Nadzór nad migracją,
 • Nadzór nad testami,
 • Nadzór nad integracją,
 • Nadzór nad startem produktywnym.

Klient: Biuro maklerskie

Audyt IT

Audyt bezpieczeństwa Spółki, mający na celu analizę poziomu bezpieczeństwa informacji, obejmujący:

 • Analizę organizacji w zakresie IT i bezpieczeństwa,
 • Analizę głównych procesów bezpieczeństwa,
 • Analizę zabezpieczenia systemów informatycznych,
 • Analizę bezpieczeństwa fizycznego,
 • Analizę bezpieczeństwa danych osobowych.

Klient: Organizacja zrzeszająca firmy z branży finansowej

Audyt IT

Audyt bezpieczeństwa Spółki, mający na celu analizę poziomu bezpieczeństwa informacji, obejmujący:

 • Analizę organizacji w zakresie IT i bezpieczeństwa,
 • Analizę głównych procesów bezpieczeństwa,
 • Analizę zabezpieczenia systemów informatycznych,
 • Analizę bezpieczeństwa fizycznego, 
 • Analizę bezpieczeństwa danych osobowych.
«   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   ...   »
DO GÓRY
PWPWEmpikAtlantic Fund ServicesMercor
Zapytaj o cenę.
Uzupełnij i wyślij formularz