Projekty > Przykładowe projekty

WRÓĆ
«   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   ...   »

Klient: Duży bank

Testy penetracyjne

Testy penetracyjne systemu HR, obejmujące:

 • Testy podatności infrastruktury,
 • Testy podatności aplikacji,
 • Testy penetracyjne (próby włamania) na poziomie infrastruktury,
 • Testy penetracyjne (próby włamania) na poziomie aplikacji.

Klient: Biuro maklerskie

Doradztwo przy wdrożeniu SIDOMA

Wsparcie w zarządzaniu projektem wdrożenia systemu SIDOMA do obsługi klientów biura maklerskiego, obejmujące:

 • Przygotowanie do projektu,
 • Planowanie projektu,
 • Weryfikacja produktów kluczowych wdrożenia,
 • Monitorowanie harmonogramu wdrożenia,
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie,
 • Zapewnianie sprawnej komunikacji w projekcie,
 • Praktyczne rozwiązywanie problemów.

Klient: Największy bank detaliczny

Uspójnienie PBI

Uspójnienie Polityki Bezpieczeństwa Informacji (PBI) obowiązującej w Banku z wytycznymi i standardami Grupy:

 • Analiza istniejących regulacji w zakresie bezpieczeństwa,
 • Analiza rozbieżności między regulacjami obowiązującymi w Banku a regulacjami obowiązującymi w Grupie,
 • Opracowanie niezbędnych zmian do PBI Banku.

Klient: Największy bank detaliczny

Wdrożenie systemu RMS

Zarządzanie projektem wdrożenia systemu zarządzania i kontroli dostępu do dokumentów elektronicznych, obejmujące:

 • Określenie wymagań dotyczących wdrożenia systemu,
 • Określenie wymagań dotyczących organizacji i prowadzenia projektu,
 • Bieżące zarządzanie projektem,
 • Weryfikacja produktów wdrożenia.

Klient: Największy bank detaliczny

Koncepcja optymalizacji procesu akceptacji faktur

Usprawnienie procesów rozliczania faktur, obejmujące:

 • Analizę stanu bieżącego,
 • Modelowanie aktualnych procesów,
 • Identyfikację danych wykorzystywanych w procesie,
 • Analizę architektury danych,
 • Identyfikację systemów IT wspierających realizację procesów,
 • Identyfikację problemów w zakresie realizacji obecnych procesów,
 • Optymalizację procesów i opracowanie modeli docelowych procesów,
 • Opracowanie docelowej architektury danych,
 • Opracowanie rekomendacji dotyczących niezbędnych zmiaw w systemach IT.
«   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   ...   »
DO GÓRY
PWPWEmpikAtlantic Fund ServicesMercor
Zapytaj o cenę.
Uzupełnij i wyślij formularz