Projekty > Przykładowe projekty

WRÓĆ
«   ...   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   »

Media

Klient: Duża firma mediowa

CRM pilotaż wdrożenia

Usługi doradcze w zakresie wsparcia pracowników w pilotażowym wdrożeniu CRM obejmujące:

 • Wybór procesów reprezentatywnych do pilota,
 • Modelowanie procesów biznesowych,
 • Plan zmian systemowych i organizacyjnych związanych z wdrożeniem,
 • Integracja systemu sprzedażowego z systemami Spółki,
 • Prace związane z architekturą TO-BE i BI,
 • Opracowanie koncepcji migracji (operacyjnej i BI).
   

Transport

Klient: Terminal

Mapowanie procesów bilingowych

Analiza i optymalizacja procesów, obejmująca:

 • Analizę i mapowanie aktualnych procesów,
 • Zdefiniowanie danych wejściowych do systemu bilingowego,
 • Analizę operacji wykonywanych na danych wejściowych do systemu bilingowego,
 • Optymalizację procesów,
 • Opracowanie modeli docelowych procesów,
 • Analizę przedwdrożeniowa zintegrowanego systemu IT,
 • Opracowanie wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych. 

Klient: Jedna z największych firm transportowych

Nadzór nad wdrożeniem SAP HR

Wsparcie w zarządzaniu projektem wdrożenia systemu SAP HR, obejmujące:

 • Warsztaty zarządzania projektem,
 • Przygotowanie do projektu,
 • Planowanie projektu,
 • Weryfikacja produktów kluczowych wdrożenia (w tym Koncepcji Biznesowej),
 • Monitorowanie harmonogramu wdrożenia,
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie,
 • Zapewnianie sprawnej komunikacji w projekcie,
 • Praktyczne rozwiązywanie problemów.

Klient: Jedna z największych firm transportowych

Wybór systemu do śledzenia pojazdów

Wybór systemu do planowania tras pojazdów kolejowych, monitorowania pojazdów kolejowych, zarządzania zleceniami przewozowymi, obejmujący:

 • Definicję wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych,
 • Opracowanie Specyfikacji Wymagań Zamówienia (SWZ),
 • Opracowanie strategii negocjacji z oferentami,
 • Opracowanie modelu ocen ofert,
 • Wybór systemu.

B+R Biotechnologia

Klient: Firma biotechnologiczna

Interim management

Zarządzanie firmą w imieniu właściciela:

 • Określenie celów strategicznych,
 • Określenie strategii,
 • Opracowywanie szczegółowego planu realizacji strategii,
 • Realizacja strategii.


 

«   ...   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   »
DO GÓRY
PWPWEmpikAtlantic Fund ServicesMercor
Zapytaj o cenę.
Uzupełnij i wyślij formularz