Oferta > Wg rodzaju > Security Consulting > Testy socjotechniczne

WRÓĆ

TESTY SOCJOTECHNICZNE

 • Testy socjotechniczne (social engineering) – próby uzyskania poufnych informacji od pracowników firmy przy użyciu różnych kanałów środków wpływu społecznego.


PODEJŚCIE
KORZYŚCI DLA KLIENTA • Podniesienie świadomości w zakresie bezpieczeństwa wśród pracowników firmy,
 • Niezależna weryfikacja poziomu bezpieczeństwa danych i informacji przetwarzanych w systemie IT,
 • Niezależna weryfikacja skuteczności działania procesów zarządzania incydentami bezpieczeństwa,
 • Niezależna weryfikacja prawidłowości reakcji pracowników na ataki socjotechniczne i wystąpienie incydentów bezpieczeństwa,
 • Spełnienie międzynarodowych norm i standardów (ISO 27001, PCI DSS).
 •  


  WARTOŚĆ DODANA • Obiektywna i niezależna ocena zagrożeń i ryzyka uwzględniające biznesowy aspekt testowanych systemów,
 • Elastyczność – dopasowanie usługi do indywidualnych potrzeb Klienta,
 • Praktyczne, wdrażalne i efektywne kosztowo rekomendacje dotyczące usprawnienia procesów IT i bezpieczeństwa,
 • Doświadczenie – nasi audytorzy posiadają ponad 10-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów IT,
 • Sprawdzona metodyka – autorska metodyka realizacji audytu,
 • Bardzo wysoka jakość zapewniona przez doświadczonych konsultantów oraz sprawdzoną metodykę,
 • Ceny ustalane indywidualnie – ceny usług ustalamy indywidualnie w zależności od zakresu przeprowadzanego audytu.

 


Nasze doświadczenie
DO GÓRY
PWPWEmpikAtlantic Fund ServicesMercor
Zapytaj o cenę.
Uzupełnij i wyślij formularz