Oferta > Wg rodzaju > Security Consulting > Audyt IT / bezpieczeństwa

WRÓĆ

AUDYT IT / BEZPIECZEŃSTWA

Usługa audytu obejmuje wiele kwestii związanych z zarządzaniem IT w przedsiębiorstwie oraz bezpieczeństwem danych i informacji przetwarzanych w systemach IT. Jest to kompleksowa usługa wspomagająca m.in.:

  • optymalizację procesów IT i bezpieczeństwa,
  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach,
  • minimalizację ryzyk operacyjnych i bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

Częścią audytu może być opracowanie rekomendacji podnoszących poziom bezpieczeństwa i usprawniających procesy IT i bezpieczeństwa, które usprawniają politykę i procedury bezpieczeństwa firmy. Audyt IT może być prowadzony zgodnie z różnymi normami, standardami i wytycznymi, tj. ITIL, COBiT, ISO 27001 oraz standardów wewnętrznych przedsiębiorstwa, czyli np. usługi audytu przed zapowiadanym audytem zewnętrznym lub wewnętrznym w ramach grupy. Zakres audytu oraz jego szczegółowość jest każdorazowo określana wspólnie z Klientem i dostosowana do indywidualnej sytuacji każdego przedsiębiorstwa.

Zakres usługi:

 • Analiza procesów zarządzania IT i bezpieczeństwem,
 • Analiza środowiska informatycznego,
 • Audyt i testy mechanizmów bezpieczeństwa,
 • Analiza ryzyka zidentyfikowanych kwestii z punktu widzenia procesów biznesowych firmy,
 • Szkolenie i transfer wiedzy do pracowników firmy,
 • Konsultacje poaudytowe.


Normy i standardy:

 • ISO/IEC 27001,
 • ITIL,
 • COBIT,
 • PCI DSS,
 • PN-I-13335,
 • Ustawa o ochronie danych osobowych.


 PODEJŚCIE

KORZYŚCI DLA KLIENTA •  Identyfikacja obszarów możliwego występowania nadużyć (fraudów) zanim rzeczywiście wystąpią,
 •  Identyfikacja wrażliwych pod kątem bezpieczeństwa elementów procesu,
 • Optymalizacja procesów zarządzania IT,
 • Optymalizacja procesów zarządzania bezpieczeństwem,
 • Optymalizacja polityk i procedur bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, w tym planów ciągłości działania,
 • Niezależna weryfikacja poziomu bezpieczeństwa danych i informacji przetwarzanych w systemach IT,
 • Uzyskanie praktycznych rekomendacji dotyczących minimalizacji zidentyfikowanych ryzyk oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa.


WARTOŚĆ DODANA


 • Praktyczne podejście do realizacji audytu oparte o powszechnie uznane normy, standardy i wytyczne (tj. ITIL, COBiT, ISO 27001),
 • Praktyczne, wdrażalne i efektywne kosztowo rekomendacje dotyczące usprawnienia procesów IT i bezpieczeństwa,
 • Indywidualne podejście dopasowane do specyfiki firmy,
 • Praktyczność – praktyczne, możliwe do wdrożenia i efektywne kosztowo rekomendacje zmian,
 • Doświadczenie – nasi audytorzy posiadają ponad 10-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów IT,
 • Sprawdzone podejście – autorska metodyka realizacji audytu oparta o uznane standardy, normy i wytyczne (tj. ITIL, COBiT, ISO 27001),
 • Elastyczność – dopasowanie usługi do indywidualnych potrzeb Klienta,
 • Ceny ustalane indywidualnie – ceny produktów ustalamy indywidualnie w zależności od zakresu przeprowadzanego audytu,
 • Jakość oferowanych usług – zależy nam na długofalowych relacjach z Klientami, dlatego swoje usługi wykonujemy na najwyższym możliwym poziomie.

 


Nasze doświadczenie

DO GÓRY
PWPWEmpikAtlantic Fund ServicesMercor
Zapytaj o cenę.
Uzupełnij i wyślij formularz