Oferta > Wg rodzaju > IT Consulting > Strategie IT

WRÓĆ

STRATEGIE IT

 • Analiza obecnej sytuacji,
 • Analiza SWOT,
 • Określenie celów,
 • Propozycja możliwych do realizacji opcji strategii,
 • Opracowanie strategii IT skoncentrowanej na najbardziej rentownych obszarach działalności w horyzoncie 3 – 5 lat,
 • Wdrożenie strategii IT – plan wdrożenia strategii.

 


PODEJŚCIE

KORZYŚCI DLA KLIENTA


 • Efektywny i skuteczny rozwój biznesu dzięki właściwemu wykorzystaniu IT,
 • Budowanie silnego IT w organizacji,
 • Skuteczny system pomiaru realizacji celów oparty o wymierne KPI,
 • Spójna, skuteczna i efektywna strategia realizacji celów,
 • Maksymalne wykorzystanie najbardziej rentownych obszarów działalności,
 • Eliminacja obszarów nierentownych.


WARTOŚĆ DODANA


 • Maksimum pragmatyzmu – minimum zbędnych treści,
 • Wymierne cele i KPI,
 • Wieloletnie doświadczenie konsultantów zdobyte w trakcie zarządzania dużymi organizacjami IT w największych polskich i światowych firmach.

Nasze doświadczenie

DO GÓRY
PWPWEmpikAtlantic Fund ServicesMercor
Zapytaj o cenę.
Uzupełnij i wyślij formularz